poniedziałek, 4 maja 2009

Podziękowania

Już upłynęło trochę czasu od zakończenia Lubelskich Dni Świętego Pawła. W zeszłym tygodniu odbyło się spotkanie podsumowujące. Było to ważne wydarzenie dla środowiska akademickiego Lublina.
Wszystkim dziękuję za zaangażowanie, pomoc i obecność w tych dniach.
Jako podziękowanie - kilka filmików z warsztatów tańca biblijnego.

poniedziałek, 20 kwietnia 2009

PROGRAM

21 KWIETNIA 2009 (wtorek)

9.00 – Otwarcie
9.00 – 16.30 – Maraton Biblijny – wspólna lektura Listów św. Pawła – Kościół Akademicki KUL
19.00 – Eucharystia – Kościół Akademicki KUL
20.00 – Spektakl – Jan Smolec: „Abyś był światłością (trzy obrazy i epilog: Wezwanie - Prawda - Człowiek - Modlitwa apostoła)”, DA Lublin, Aula Piusa XI, KUL

22 KWIETNIA 2009 (środa)

9.00 - 15.00 – Warsztaty biblijne – DA KUL
10.00 - 15.00 – „Porozmawiajmy o Biblii” – „Namiot spotkania” – Duszpasterze Akademiccy –– Miasteczko Akademickie
10.00 – 15.00 – Punkt informacyjny Duszpasterstw Akademickich Lublina – Miasteczko Akademickie
10.00 - 14.00 – Ewangelizacja – z dystrybucją Biblii, Miasteczko Akademickie
13.00 - 15.00 – Kuchnia biblijna – degustacja potraw, Dziedziniec KUL
16.00 - 17.30 – Warsztaty tańca biblijnego – Dziedziniec KUL
18.00 – Agapa, Poczekajka

Inicjatywy towarzyszące:
– Przepisywanie Listów św. Pawła w poszczególnych Ośrodkach DA od 15 marca
– Wystawa: Śladami św. Pawła – 20-26 kwietnia, Holl Collegium Norvidianum KUL

sobota, 18 kwietnia 2009

Warsztaty biblijne - 23 kwietnia

10.30-12.00
Ks. Wojciech Pikor
Pawłowa strategia miłości w świetle Drugiego Listu do Koryntian oraz Listu do Filemona.
20 osób / Pismo św. / coś do pisania

12.00-13.30
o. Andrzej Batorski
Początki wiary paschalnej J 20
30 osób

13.30-15.00
Ks. Stanisław Haręzga
Etapy i dynamika Lectio divina. Inspiracje św. Pawła.
30 osób / Pismo św. / coś do pisania

Miejsce warsztatów – sala A/B DA KUL.
Zapisy w księgarence DA KUL – niedziela: 8.45-14.30; 17.45-20.15, poniedziałek: 12.00-19.00; wtorek: w sekretariacie Maratonu Biblijnego

środa, 1 kwietnia 2009

1 kwietnia

Dziś jest pierwszy kwietnia, ale nie piszę dla żartu.
Trwają przygotowanie do Lubelskich Dni Świętego Pawła. W Duszpasterstwach są przepisywane już Listy Pawłowe, trwają próby do sztuki, przygotowujemy warsztaty, pichcimy potrawy biblijne dla smaku, plakat już prawie gotowy...
Proszę Was o przekazywanie informacji o Lubelskich Dniach Świętego Pawła Waszym znajomym, przyjaciołom i wspólnotą. To ważne, aby informacja dotarła do wszystkich.
Otrzymaliśmy z Niedzieli 800 zeszytów z księgami Nowego Testamentu na potrzeby ewangelizacji! Dzięki!

czwartek, 19 marca 2009

Kolejne spotkanie organizacyjne

We wtorek, 24 marca o godz. 20.00 w sali A/B Duszpasterstwa KUL odbędzie się kolejne spotkanie organizacyjne. Przyjeździe wszyscy, to ważne.
Grupa teatralna i ewangelizacyjne spotykają się osobno.
A u nas w DA KUL trwają rekolekcje o św. Pawle - rewelacja!