wtorek, 27 stycznia 2009

Mamy już scenariusz

Prace nad spektaklem o św. Pawle mimo sesji postępują. Iza i jej wspólnota Comunio crucis spowodowały wersję elektroniczną. Dominika już rozesłała ją do wszystkich wspólnot. Ale jeśli ktoś jest zainteresowany otrzymaniem egzemplarza i chce się włączyć do wspólnej pracy, to proszę dać mi znać.
Poza tym - życzę powodzenia w sesji!

piątek, 23 stycznia 2009

Modlitwa

Kochani, jakaś tu cisza panuje... pewnie się uczycie. Więc mam coś dla Was na czas nauki: Litanię do św. Pawła Apostoła i modlitwę na rok św. Pawła.


LITANIA DO ŚWIĘTEGO PAWŁA

Miłości Boga Ojca, zbawiaj nas.
Łasko Pana naszego Jezusa Chrystusa, ożywiaj nas.
Udzielanie się Ducha Świętego, uświęcaj nas.
Święty Pawle, módl się za nami.

Ty, coś sam dostąpił Miłosierdzia Bożego...
Ty, któremu objawił się Syn Boży...
Ty, który byłeś naczyniem wybranym Chrystusa...
Ty, który byłeś kaznodzieją, Apostołem i nauczycielem narodów...
Ty, coś apostolski swój urząd potwierdził cudownymi znakami i cnotami...
Ty, który byłeś najwierniejszym sługą Kościoła...
Ty, któryś poświęcił swe życie na głoszenie Ewangelii Chrystusowej narodom...
Ty, coś ukochał chrześcijan aż do więzów...
Ty, któryś z Chrystusem przybity był do krzyża...
Ty, przez którego Chrystus żył i mówił...
Ty, którego nic nie mogło odłączyć od miłości Bożej...
Ty, któryś podjął więzienia i trudy...
Ty, który znosiłeś rany i niebezpieczeństwa...
Ty, który za życia bywałeś porywany do nieba...
Ty, który chwalebnie wypełniłeś swe powołanie...
Ty, który po skończonym życiu z utęsknieniem wyczekiwałeś wieńca sprawiedliwości...

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P: Ty jesteś naczyniem wybranym, święty Pawle Apostole.
W: Który głosisz prawdę po całym świecie.

Módlmy się: Panie, nasz Boże, który wybrałeś świętego Pawła Apostoła na głosiciela Twojej Ewangelii, spraw, aby każdy człowiek otrzymał światło wiary, którą on głosił wobec królów i narodów, a Twój Kościół niech zawsze będzie Matką i Nauczycielką ludów. Przez Chrystusa, Pana naszego. W: Amen.
(za: ks. Jerzy Lech Kontkowski SJ, 111 Litanii, Wydawnictwo WAM, Kraków 2007, s.287-289)


MODLITWA NA ROK ŚW. PAWŁA

Panie Jezu, nasz Mistrzu i Nauczycielu, Ty zostałeś posłany przez Ojca, by dokonać dzieła zbawienia świata. Ty wybrałeś św. Pawła, Apostoła Narodów, aby zaniósł Ewangelię poganom. Przez jego wstawiennictwo prosimy Cię, Panie, o dar nawrócenia serca i gorliwej modlitwy, o łaskę uważnego słuchania Twego słowa i wprowadzania go w codzienne życie. Spraw, Najwyższy Pasterzu Kościoła, abyśmy zapaleni gorliwością apostolską św. Pawła odważnie włączyli się w dzieło nowej ewangelizacji i mocą Twego Ducha odnawiali oblicze ziemi. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

wtorek, 20 stycznia 2009

Spektakl o św. Pawle

W ramach Lubelskich Dni Świętego Pawła przygotowujemy - studenci lubelskich DA - spektakl. Teksty przedstawienia są już rozesłane do wszystkich ośrodków. Pierwsze spotkanie już po sesji - 19 lutego - godz. 18.00 - sala A/B w DA KUL. Zapraszamy nie tylko aktorów, ale i muzyków, krawców, oświetleniowców i wszystkich, którzy chcą się zaangażować.

piątek, 16 stycznia 2009

Wystawa: śladami św. Pawła

Lubelskim Dniom Świętego Pawła powinna towarzyszyć ciekawa wystawa. Mamy już zarezerwowany Holl Norwidianum, ale może stanąć w dowolnym miejscu, nawet na dworze.
Poszukujemy dobrego pomysłu: zdjęcia, fotoreportaże, prace ręczne związane oczywiście z osobą Apostoła Narodów. Domyślamy się, że związek ten może być dość luźny. Czekam na pomysły i propozycje.

wtorek, 13 stycznia 2009

Pierwsza propozycja - maraton biblijny - wspólna lektura Listów św. Pawła

Po raz pierwszy w Lublinie chcemy rozpocząć wspólne czytanie Biblii - a podczas Lubelskich Dni Świętego Pawła będziemy czytać Listy Pawłowe. Za przygotowanie odpowiada Kuba z DA KUL i Michał z DA UMCS. Dzięki uprzejmości studentów z Poznania dostaliśmy już podział na poszczególne części. Łącznie w czytaniu weźmie udział ok. 100 osób. Maraton biblijny odbędzie się 21 kwietnia w Kościele Akademickim KUL. Rozpoczniemy o godz. 9.00 i wspólne czytanie zakończymy przed wieczorną Mszą św. o godz. 19.00.

poniedziałek, 12 stycznia 2009

Na dobry początek

Witam na nowym blogu. Będzie on w całości poświęcony nowej inicjatywie Duszpasterstw Akademickich Lublina - Lubelskim dniom świętego Pawła. Będę tu zamieszczał pomysły, inicjatywy, które chcemy zrealizować podczas trwania Roku św. Pawła. Zapraszam do dyskusji i współpracy. Niebawem pierwsze szczegóły.